30 miljarder kronor slösas årligen bort på oförklarliga överkostnader inom Sveriges kommuner visar en ny rapport.

Vi vet att det pågår mängder av utvecklings- och förbättringsarbeten i offentlig sektor – det är viktigt, det är bra. I den här artikeln delar vi med oss av lite tips på hur ni kan effektivisera utvecklingsarbetet så att ni når ökad effektivitet, kundnöjdhet och trivsel hos medarbetarna.

Rapporten ”Sverige slösar” är framtagen av Skattebetalarna, en allmännyttig, partipolitiskt obunden, ideell förening. De har gått igenom alla 290 kommuners kvalitet och kostnader inom fyra områden; förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg.

I sin undersökning har de kommit fram till att 108 kommuner har en effektiviseringspotential på 10 procent eller mer. Det är en ofantlig effektiviseringspotential trots att vi vet att det pågår mängder av bra förbättringsarbete i offentlig sektor idag. Hur går detta ihop – var går det fel?

Tips för ert utvecklingsarbete

Här följer några tips på hur ni kan effektivisera utvecklingsarbetet så att ni når ökad effektivitet, kundnöjdhet och trivsel hos medarbetarna.

Hur gör vi idag? Först när vi vet hur vi gör idag, kan vi göra bättre i morgon. Genom att identifiera processerna och prata om hur vi arbetar ökar möjligheten att utvecklingsarbetet innebär en förbättring.

Att utveckla innebär att avveckla. Att utveckla nya arbetssätt innebär ofta att vi också behöver sluta göra något vi gjort tidigare. Det är lätt att fortsätta med det gamla, parallellt med det nya.

Många bäckar små. Genomför även små förbättringsinsatser, görs de tillräckligt ofta så blir det en stor förbättring.

Förbättringsarbetet bör involvera alla. Att arbeta med utveckling och förbättring är inte en enskild avdelnings uppgift. Många av de riktigt effektiva förbättringsinsatserna kommer från medarbetare som är närmast verksamheten.

Mät och fira framgång. Det är viktigt att veta vart vi ska och när vi nått dit. Genom att sätta tydliga mål och koppla mätningar till dessa kan vi se när vi nått målet. Vi behöver kommunicera och lyfta fram framgången.

Genom misslyckanden sker lärande. Allt blir inte rätt från början. Genom att forma en kultur som tillåter misstag ökar sannolikheten att vi lyckas.

Behöver ni stöttning i ert arbete så finns vi på Propia här för er. Är du nyfiken på tidigare uppdrag vi gjort kan du ta del av några referensuppdrag här.