Processmognad

  • Insikt
  • Transparens
  • Vägledning

Hur mogna är era processer? Vi ger dig svaret!

För att kunna förbättra är det viktigt att förstå nuläget. Propias Processmognadsmodell beskriver just er verksamhets situation på ett vägledande och informationsrikt sätt så ni snabbt kan finna den bästa vägen framåt!

Vad kan vi uppnå

Reducerade kostnader och ökad kundnöjdhet

Ökad effektivitet genom att göra rätt saker i rätt ordning

Ökat engagemang genom en neutral diagnos av verksamhetens nuvarande situation

Bakgrund

Processmognadsmodellen används för att förstå processens nuvarande situation så att rätt åtgärder kan genomföras på rätt sätt enligt Processledningsmodellen. Modellen har tagit fram genom ett nära samarbete med akademin, där den även publicerats och erhållit erkännande internationellt.

Tillvägagångssätt

Modellen innehåller ett systematiskt diagnosverktyg som identifierar starka och svaga delar av en process. Baserat på enkätsvar fastställs mognadsnivå genom jämförelse mot ett antal olika kriterier. Syftet är att skapa ett neutralt diskussionsunderlag och utifrån det formulera handlingsplaner som är lämpliga för just er situation.

Resultat

Med kunskap om var organisationen befinner sig och vilka förbättringar som krävs kan helt nya insikter ges för att reducera era kostnader och maximera er kundnöjdhet.

Vill du veta mer?

Kontakta vår modellansvarig John Johansson eller läs ett referensuppdrag där vi har använt modellen.

Referensuppdrag