Processledning

  • Visualisering
  • Effektivitet
  • Kundnöjdhet

En metod för framgångrik utveckling, förbättring och styrning av processer

Med hjälp av Propias Processledningsmodell skapas en tydlig bild av hur verksamheten förädlar värde med sina kunder. En tydlig och enad bild skapar bäst förutsättningar att ständigt förbättra och styra för att möta kundens behov och överträffa kundens förväntningar.

Vad kan vi uppnå

Effektivisering med 20-30 % – ibland betydligt mer

Ökad kundnöjdhet och flexibilitet i verksamheten

Nöjda medarbetare redo att överträffa kundens förväntningar

Bakgrund

Processledningsmodellen har under flera år tillämpats i närmare 100 svenska organisationer. Den är därmed välbeprövad och har utvecklats genom ett nära samarbete med akademin. Modellen involverar och engagerar stora delar av organisationen för att skapa delaktighet, förankning och varaktiga resultat.

Tillvägagångssätt

Modellen inleds med ledningsseminarier för att skapa medvetenhet och förutsättningar för ett lyckat förändringsarbete. Därefter utvecklas, förbättras och styrs processer på ett strukturerat sätt med hjälp av vedertagna och egenutvecklade verktyg.

Resultat

Genom att skapa en struktur för att arbeta och utveckla processer kan stora effektiviseringsvinster hittas. I de flesta verksamhetsprocesser finns 20-30 % effektiviseringspotential – ibland betydligt mer!