Förbättrings­akuten

Kostnadsfritt stöd i utvecklingstider

Jobbar du med utveckling i en verksamhet och känner dig lite ensam med dina utmaningar just nu? Har du svårt att få gehör för utvecklings- eller förbättringsarbetet eller har du kanske kört fast på grund av alla utmaningar som uppkommit under rådande pandemi? Önskar du en (till?) vass kollega att bolla tankar och idéer kring ledning, utveckling och förbättring med?

Vi finns här för dig!

Anmäl ditt behov till oss och vårt initiativ Förbättringsakuten. Här matchar vi ihop dig med en av våra konsulter som har rätt kompetens och erfarenhet för att stötta dig i din utmaning. Under ett samtal analyserar, diskuterar och konkretiserar vi sedan en väg framåt tillsammans med hjälp av Propias erfarenheter och metoder för utvecklingsarbete.

Vårt stöd är kostnadsfritt* och har inga förpliktelser kopplat till sig. Vi vill helt enkelt bara bidra till att få igång Sveriges verksamheter igen, precis som så många andra. Verksamhetsutveckling, processarbete, ledning och styrning är det vi är bäst på och här kan vi bidra i dessa tider.

* Ca en timmes konsultation. Finns önskemål på längre samarbete diskuterar vi det under vårt samtal.

Hör av dig till oss

Använd formuläret på den här sidan för att anmäla ditt behov till oss. När vi tagit emot ditt behov tar vi kontakt med dig inom kort.

Behovet av utveckling har aldrig har varit större!

Vi som till vardags arbetar med att stötta organisationer med att utveckla sina verksamheter ser att den annorlunda vardag som vi alla just nu befinner oss i kräver en annan form av hållbart utvecklingsarbete än vad vi är vana vid. Nu krävs ett utvecklingsarbete som ger snabba resultat.

Dessa tider kräver utveckling med snabba resultat

Det finns verksamheter runt omkring oss som tvingas lägga ner, trots att de både är framgångsrika och tillsynes långsiktigt hållbara; men efterfrågan finns inte för tillfället eller så finns inte förutsättningar för deras kunder att ta del av de produkter (varor och/eller tjänster) som de levererar. För dessa verksamheter krävs innovativa idéer kring hur de kan finna nya leveransmöjligheter eller nya produkter.

För verksamheter som har hög arbetsbelastning med många frånvarande kollegor kommer ett annat utvecklingsbehov att uppdagas. I kölvattnet av att hantera kriser och kaos synliggörs nämligen alla de brister som funnits i verksamheten men som alla lyckats att parera. Detta gör att man, förutom att utföra arbetet också, utför en hel del slöserier*, aktiviteter som tar tid och skapar irritation, men som inte tillför något som helst värde för någon. Symptom på slöserier kan exempelvis vara att den erfarna kollegan på jobbet får tillbringa större delen av sin arbetsdag med att svara på frågor eller att vi tillbringar onödigt mycket tid på att leta efter exempelvis rutiner, mallar eller kontaktuppgifter. Kanske behöver vi även rätta till saker efter varandra för att det blev fel första gången.

Risken för att göra fel ökar då vi har mycket att göra, när vi har ont om tid att reflektera och när vi är många i nya arbetsuppgifter. Om vi dessutom har dåligt dokumenterade processer och rutiner, då blir det extra jobbigt. Här finns det mycket att göra och många bra lösningar att nyttja.

* Ta gärna en titt på vår korta film om slöserier.

Hör av dig!

Vi bistår gärna med att skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling hos er, kanske både tack vare och trots den nya vardagen.