Propias processledningsspecialist, Peter Cronemyr, har fått en artikel om ’Six Sigma Diplomacy’ publicerad.

Den 16:e årgången av konferensen QMOD, Quality Management and Organisational Development, gick av stapeln i Portoroz, Slovenien i början av september 2013. På konferensen träffades knappt 200 forskare inom kvalitetsutveckling från hela världen och lyssnade på drygt 100 föredrag. Med på konferensen var Peter Cronemyr som presenterade sin artikel ’Six Sigma Diplomacy – The Impact of Six Sigma on National Patterns of Corporate Culture’.