Excellent Mornings® fortsatte på temat analys och Visualisering. ”Du blir vad du mäter” har blivit mer relevant allt eftersom begränsningar i insamlingen utav ”Big Data” övervinns med modern teknologi. Men hur vet man i en organisation att man mäter rätt saker och att man mäter dessa saker på rätt sätt?