Vikten av att säkerställa rätt kompetens för en effektiv kvalitets- och verksamhetsutveckling i en allt mer digitaliserad verklighet. Det var temat då ett 40-tal personer mötte upp för Excellent Mornings och fick höra Jason Martin och Mattias Elg från Linköpings Universitet berätta om sin senaste forskning kring det högaktuella ämnet.

Att planera för rätt kompetens och säkerställa att verksamheter utvecklas för att möta kunders behov och önskemål är av yttersta vikt för att följa med i marknadens utveckling. Genom att vara medveten om vilka roller som behövs i verksamheten kan man skapa en dynamisk organisation med stor flexibilitet. På det sättet fås ”competence in use”, vilket innebär att man nyttjar kompetens på bästa möjliga sätt.

Digitalisering ställer krav på nya kompetenser och det är något som företag bör ta hänsyn till i sin organisation. Vad som anses vara digitalisering kan se olika ut beroende på vem som svarar. Definitionen får konsekvenser för hur organisationer väljer att planera för och använda sin kompetens.

Stort tack till Jason och Mattias för en inspirerande morgon!