På uppdrag av Yrkeshögskolan i Linköping undervisar Propias konsult Anders Molinder i kursen Produktionssystem (35 p).

Kursen, som är en del av en två-årig utbilning, omfattar bland annat moderna produktionssystem och produktionsfilosofier, Lean Production, principer för material- och produktionsstyrning, ekonomiska seriestorlekar, produktionssekvensering samt arbetsplatsutformning.

Det är väldigt roligt att få vara med och utbilda morgondagens produktionstekniker som är en bristvara idag inom Svensk industri, säger Anders.