Propias processledningsspecialist, Peter Cronemyr, och processledningskonsult, Mikael Danielsson, har fått en artikel om Propia Process Management och Propia Process Maturity publicerad.

Den 15:e årgången av konferensen QMOD – Quality Management and Organisational Development gick av stapeln i Poznan, Polen i september 2012. Med på konferensen var Peter Cronemyr som presenterade en artikel skriven av Peter tillsammans med Mikael Danielsson, båda Propia.

Artikeln – Process Management 1-2-3 – A Maturity Model and Diagnostics Tool – beskriver Propias processledningsmodell Propia Process Management utvecklad av Peter samt Propias processmognadsmodell Propia Process Maturity utvecklad av Mikael tillsammans med Alexander Bergholtz som ett examensarbete utfört på Propia.

Artikeln blev som en av ca 20 artiklar (av totalt ca 200) nominerad till utmärkelsen Best Paper Award.