Utmärkelsen 2015 års bästa examensarbete går till Louise Sandén och Tanima Chowdhury för sitt arbete Analytics for Management.

LiU har sedan 2013 utsett årets bästa exjobb inom Kvalitetsutveckling, från och med i år är även exjobb inom Logistik med och slåss om den hedersamma utmärkelsen.

Propia annonserade 2014 ett exjobb för att utveckla en modell som säkerställer att mätetal i processerna har en tydlig koppling till företagets strategi. Louise och Tanima fick uppdraget och intog Propia med sin energi och härliga attityd under våren 2015. Resultatet blev en modell som visat sig praktiskt användbar för att på ett pedagogiskt sätt bryta ned en organisations strategi och vision till visualiserade mätetal för effektiv styrning. Modellen är nu en viktig pusselbit i Propias modell- och metodportfölj.

Från strategi till handling var passande nog temat för LiUs Kvalitetsdag som genomfördes 7:e april, då Louise och Tanima fick ta emot utmärkelsen och hålla ett föredrag om sitt arbete.

Louise är numer en av Propias värdefulla medarbetare. AFM-modellen tillämpas just nu i ett antal företag och vi kan se att den skapar värde hos våra kunder! Är du intresserad att veta mer så kontakta oss för en presentation.