Propias processledningsspecialist, Peter Cronemyr, har fått en artikel om Six Sigma publicerad.

Six Sigma är en databaserad problemlösningmetod som är effektiv att använda för att lösa komplexa återkommande problem. Peter Cronemyr, som även är Lektor vid Logistik- och Kvalitetsutveckling på Linköpings universitet, har skrivit en artikel inom ämnet. I denna förklaras bland annat hur man reducerar oönskad variation för att kunna styra processerna

Artikeln har publicerats i affärsmagasinet Supply Chain Effect (nummer 3/2015) och kan läsas här på sidan 34 och framåt.