Årets Kvalitetsdag, med temat Kvalitets- och verksamhetsutveckling på bredden och på djupet, bjöd på en blandning av inspirerande föredrag, interaktiva workshops och lärorika seminarier.

Bo Edvardsson, som är professor på Karlstads universitet, höll föredrag om tjänsteutveckling och kvalitetsstyrning med kunden i fokus. Propias Peter Cronemyr ansvarade för workshopen Learning by talking – Processkartläggning, där deltagarna fick kartlägga en för alla välbekant och vardaglig process; att handla mat. Syftet var att reda ut begrepp, undvika missförstånd och att få en gemensam avgränsning och målbild för processen.

Dagen avslutades med ett inspirerande föredrag av Eva-Lena Frick, som gav konkreta exempel från sin långa karriär som VD för Vätternrundan om hur koncept kan utvecklas med ännu högre kvalitet för deltagare och besökare.

Propias represenanter Linda Robinson och Mineta Galijasevic var mycket nöjda med kvalitén på dagen!