Närmare 90 personer deltog vid invigningen av Propias nya kontor i Norrköping!

Propias VD Lars-Göran Gustafsson inledde med att berätta om vad som händer på Propia den närmsta tiden, om våra frukostseminarier Excellent Mornings och om vår nya logotyp. Vi fick också höra berättelsen om surbullar och vilken koppling de hade till våra lokaler på Västgötegatan.