Den 21 april genomförs Kvalitetsmagasinet Live, en digital konferensupplevelse fylld med verktyg, inspiration och praktiska exempel för att få ut potentialen av ditt kvalitetsarbete.

På huvudkonferensen föreläser Propias Maria Viidas tillsammans med vår samarbetspartner Crearum och Ewa Svensson. Föreläsarna kommer att belysa vikten av att sätta ständiga förbättringar och förnyelse- eller innovationsförmåga i ett gemensamt sammanhang. Dagen efter huvudkonferensen hålls en fördjupande workshop på temat ”Bli mer kreativ med struktur”. Deltagarna kommer bland annat få prova på Idédiamanten®, en metodik för kreativ problemlösning och få tips på övningar som släpper loss kreativiteten i en grupp. Just nu finns en plats kvar på workshopen, är den din?