Alla de här post-it-lapparna som tidigare användes så flitigt, är det verkligen ok att jag tuggar lite på dem?

Det går bra Bella. Matte och hennes kollegor på Propia har ersatt flera av de analoga arbetssätten med digitala lösningar, både när det gäller att genomföra workshops av olika slag (till exempel Miro) och för avancerad data-analys (läs mer om Process Mining). En omställning som är nödvändig och som definitivt är här för att stanna. En kombination av det fysiska mötet och de digitala möligheterna tror vi ändå är det allra bästa för delaktighet och hållbara resultat. Post-it-lapparna kan säkart komma väl till pass igen, så spara några är du snäll.

Bella och Propia önskar trevlig helg!