Strategisk projekt­portfölj­hantering

  • Prioritering
  • Styrning
  • Realisering

Har ni svårt att realisera er strategi? Lider ni av brist på transparent styrning av projekt?

Propias modell för strategisk projektportföljhantering syftar till att länka utvecklings- och förändringsprojekt till beslutad strategi, med målet att genom visualisering, prioritering och sekvensering skapa ett effektivt genomförande.

Vad kan vi uppnå

Rätt kombination av projekt, mer effektivt genomförda

Snabbare realisering av nyttor

Förbättrat arbetsklimat i projekten

Bakgrund

De handlingsplaner som är resultatet av strategiprocessen kräver prioritering och sekvensering för ett effektivt genomförande. Modellen som är utvecklas i nära samarbete med akademin, syftar till att förtydliga detta arbete och att nå varaktiga resultat.

Tillvägagångssätt

Modellen skapar ett strukturerat arbetssätt för att identifiera, klassificera, prioritera och följa upp projektportföljen, baserat på strategiskt värde. Till hjälp i modellen finns beslutsstöd och verktyg för att skapa översikt och kontroll i portföljen. Målet är att ge en balanserad syn mellan vad organisationen vill göra, vad den kan göra, vad den ska göra och hur det går.

Resultat

Modellen ger en transparent styrning av projekt för en effektiv realisering av strategin, vilket bidrar till:
Snabbare nyttorealisering – rätt kombination av projekt i rätt ordning ger snabbare återbetalning av investeringar.
Effektivt genomförande – förbättrad allokering av resurser.
Bättre arbetsklimat – rätt antal projekt baserat på organisationens kapacitet.

Vill du veta mer?

Kontakta vår modellansvarig Victor Hellström.