Efter en vår av hårt slit har nu Propias examensarbetare Louise Sandén och Tanima Chowdhury färdigställt och lagt fram sitt examensarbete ”Analytics for management – en modell som beskriver framtagandet av ett beslutsunderlag där rätt mätetal visualiseras på rätt sätt utifrån en formulerad strategi”