Stärkta av tidigare succéer drar vi nu igång ett nytt examensarbete på Propia. Denna gång går vi på djupet med hur organisationer kan värdera och välja rätt förbättringsprojekt för genomförande baserat på strategiska mål.

Bakgrunden till exjobbet är att vi ofta stöter på problem med att säkerställa rätt projektmix när projekt lever under lång tid, omvärlden förändras och många vill få just sina behov tillgodosedda. Vi hoppas att resultatet av exjobbet blir en modell som kan komplettera Propias befintliga erbjudande och ytterligare knyta ihop vår strategiprocess med våra andra modeller för att genomföra förbättringsprojekt.

Arbetet kommer att utföras av två studenter från Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet: Patrick Fraenkel och Johan Hall. Vi på Propia tycker att det ska bli väldigt spännande och vi ser fram emot att följa deras framdrift under våren!

För att få en stark praktisk förankring kommer Tekniska verken i Linköping AB att finnas med som partner till exjobbet. Beata Kollberg, Chef Verksamhetsutveckling på Tekniska verken, tycker det är ett intressant samarbete som drar igång och hoppas på spännande upptäckter som kan stärka organisationen.

Ytterligare organisationer kommer också att medverka i exjobbet på olika sätt, främst för verifiering och test av modellen. Har ni några frågor om exjobbet eller är ni intresserade av att medverka i någon form? Hör gärna av er till Mikael Danielsson.