Under januari har Propia utökat sin konsultstyrka med Sarah Nordenjack. Sarah har stor erfarenhet av förändringsprojekt ur både verksamhets- och systemperspektiv och har drivit ett flertal systemimplementeringar och uppgraderingar. Hon har erfarenhet av projektledning från förstudie/analys till implementering och är van att driva projekt utifrån projektmodellen XLPM.

Varmt välkommen Sarah!