Från 1 september har vårt team stärkts upp ytterligare genom Marcus Pettersson.

Marcus har en systemvetarbakgrund och har tidigare jobbat på ATRON Systems Sweden som system- och lösningsarkitekt för biljetterings- och betalsystem inom kollektivtrafiken.

Vi ser fram emot att ha med dig i kunduppdrag såväl som interna utvecklingsprojekt.

Varmt välkommen Marcus!