Propia utökar konsultstyrkan ytterligare med Maria Viidas och Victor Hellström.

Maria har mångårig erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete främst inom offentlig sektor. Maria kommer närmast från SIQ-Institutet för kvalitetsutveckling där hon bland annat ansvarade för utbildningsverksamheten. Maria är baserad i Göteborg och kommer stärka Propias närvaro på västkusten. Maria kommer under hösten fortsatt vara ansvarig för kommunnätverket på SIQ.​​​

Victor har en internationell master inom Industrial Engineering and Management från Linköpings universitet. Under våren gjorde Victor sitt examensarbete inom kvalitetsstyrning vid produktion av solceller. Victor har även grönt bälte i Six Sigma genom sin universitetsutbildning.

Varmt välkomna Maria och Victor!