Vid vårt Excellent Mornings i slutet av mars blev vi alla påminda om vikten att förstå sin omgivning och hur dessa krafter interagerar för att nå långsiktig hållbarhet på marknaden. Vi gästades av docent i Industriell ekonomi med inriktning mot ekonomiska informationssystem, Carl-Johan Petri, som tillsammans med vår hållbarhets- och affärsutvecklingskonsult Stefan Jansson bjöd på ett interaktivt seminarium om hur affärs-och prismodeller bör utvecklas för ökad hållbarhet; både ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
Diskussionerna tog direkt fart efter en intressant genomgång och mot slutet kunde vi konstatera följande:

  • Utveckling av innovativa affärs- och prismodeller möter ofta starka interna hinder. Etablerade strukturer, incitamentsmål och styrning kan samtliga kväva även de starkaste innovationerna. Mod och ett starkt sponsorskap krävs för att nå framgång.
  • Prismodellen ska utformas för att realisera affärsmodellen, inte för att täcka era kostnader och avkastningskrav. Felaktigt utformad prismodell kan begränsa innovationer så att de läggs ner innan marknaden tagit till sig förändringen.
  • Utan genuin kunskap om era produkter och tjänsters hållbarhetprestanda urholkas möjligheterna på marknaden.

De åtaganden som hittills gjorts i globala överenskommelser gällande reduktion av klimatpåverkande utsläpp motsvarar en tredjedel av vad som krävs för att möta 2-gradersmålet. Det är således en stor utmaning om vi ska nå en hållbar framtid, men rätt bemästrat också en fantastisk affärsmöjlighet. Genom att förstå sin omgivning, dess dynamik och trend kan både interna och externa utmaningar vändas till stora framgångar, både för er själva och för samhället i stort.
Vi vill passa på att tacka samtliga som deltog i seminariet och vi hoppas kunna fortsätta de intressanta diskussionerna om de möjligheter och utmaningar som ni står inför.

Önskar ni veta mer om hållbarhet, hållbar affärsutveckling, cirkulära affärsmodeller och innovativ prissättning är Ni hjärtligt välkomna att kontakta oss!