Systemförvaltning och verksamhetsutveckling

”Kändes så bra att få in någon som snabbt satte sig in i vårt behov, våra utmaningar och våra arbetssätt. Vi hade också stor nytta av  att få in nya tankar och perspektiv i vårt arbete.”

– Systemförvaltare

Interimslösning  till avdelning för verksamhetsutveckling och IT

Ett kommunalägt fastighetsbolag hade behov av att ersätta en föräldraledighet som verksamhetsutvecklare på avdelningen för verksamhetsutveckling och IT. Företaget består av cirka hundra medarbetare som förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter. När behov förändras anpassas fastigheterna, beroende på behovet så blir lösningen för anpassningen olika. Ibland går det att lösa inom befintlig fastighet, ibland fylls behovet genom att hyra in nya lösningar eller också startas ett nytt projekt för att bygga nytt. Att hoppa in som verksamhetsutvecklare innebar att jag behövde lära känna verksamheten och förstå deras processer och system. Mycket gick att hitta på företagets intranät men sedan gällde det att ställa frågor och vara nyfiken.
Arbetsuppgifterna för verksamhetsutvecklaren bestod bland annat av projektledare, uppdragledare, systemförvaltare, processmedlem

Förstå, anpassa och utmana

Att bidra med kunskap utifrån Propias metoder och verktyg samtidigt förmågan att anpassa och förstå företagets arbetssätt.

Systemförvaltare innebar att jag tog fram budget, prognos och gjorde uppföljning på eventuella avvikelser. Att planera och hålla i systemförvaltningsmöten ihop med superanvändare, där bla prioritering och genomförande av aktiviteter & förbättringsförslag genomfördes. Projektledare för uppgraderingar av system. Projektledare för flytt av IT-system från server till molntjänst.

Som verksamhetsutvecklare deltagare vid processmöten. Främst som stöd till processledare men också för att fånga förbättringsförslag till systemförvaltning

 • Genomförda uppgraderingar
 • Flytt av IT-system till molnet
 • Genomförda förbättringsförslag
 • Budget och prognos för IT-system/-tjänster

Tjänsteområde

Utmaning

Tidsbestämd ersättare inom verksamhetsutveckling och systemförvaltning.

Vårt tillvägagångssätt

Snabbt sätta sig in i uppdraget, teamet och verksamhetens utmaningar.

Propias modell och metod som användes under uppdraget var:

  Resultatet

  Det fortlöpande arbetet kunde fortgå och planerade projekt genomföras.

  Bidragit med nya insikter samt kunskap kring metoder och verktyg.

  Vill du veta mer?

  Vill du veta mer om hur vi arbetar med processledning eller de utmaningar vi har hjälpt till att lösa? Varmt välkommen att kontakta Förnamn Efternamn.