Ökad kundnöjdhet och effektivitet

”Processledningsarbetet har gett oss en stark styrning och tyngd i organisationen att fokusera på kunden istället för interna angelägenheter”

– Verkställande direktör

Önskan om ökad kundnöjdhet
Det kommunala fastighetsbolaget hade behov av att förbättra sin kundnöjdhet som sjunkit de senaste åren. Det i kombination med många nya medarbetare gjorde att de ville införa processledning. Propia ledde arbetet genom att tillämpa modellen för processledning. I och med det lades grunden till en förbättrad verksamhetsstyrning och effektivare utförande av organisationens ägardirektiv.

Från ägardirektiv till ett mer effektivare utförande
Efter en nulägesanalys av ägardirektiv, existerande affärsplan och processer strukturerades arbetet med hjälp av intervjuer och workshops. Arbetet resulterade i en huvudprocesskarta, prioriterade processer för fortsatt förbättringsarbete och ett processledningsramverk. De nya processerna och ramverket implementerades med informationsinsatser och utbildning av samtliga medarbetare. För att ytterligare stärka de nya arbetssätten och förbättringsramverket varvades praktiska övningar med skräddarsydda e-utbildningar för en gedigen kompetensöverföring och grund till varaktig förbättring.

Mer robust verksamhet och nöjdare kunder
Med Propias bidrag spreds kunskapen och förståelsen för processledning i hela organisation och verksamheten kunde finna flera förbättringar i verksamhetens processer. Det bidrog till en mer robust styrning för ledning och uppföljning för ökad tydlighet och nöjda medarbetare. Tack vare införandet av ett processledningsramverk fortsatte verksamheten att genomföra processförbättringar vilket bidrog till att kundnöjdheten steg med 16% jämfört med tiden innan processledningsarbetet.

Tjänsteområde

Utmaning

Implementering av processledning och utveckling av verksamhetens processer. Processledningen fungerade som ett ramverk för ett effektivt utförande och ständig förbättring hos verksamheten.

Vårt tillvägagångssätt

Ökad kundnöjdhet, ökad effektivitet och mer nöjda medarbetare.

Propias modell och metod som användes under uppdraget var:

Resultatet

Ökad kundnöjdhet, ökad effektivitet och mer nöjda medarbetare.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur vi arbetar med processledning eller de utmaningar vi har hjälpt till att lösa? Varmt välkommen att kontakta Madelene Bolling.