Ny affärsplan med förankrade strategier

Behov av tydligare strategier och ett ökat marknadsfokus
Inför revideringen av affärsplanen år 2020 önskade det kommunala avfallsbolaget ett tydligare budskap. Man såg en ökad konkurrenssituation på tidigare starka affärer, vilket lyfte behovet av ett större marknadsperspektiv i organisationen. Samtidigt efterlystes en anpassning till hela koncernens övergripande strategiska plan.

Genom en grundlig analys och samarbete skapas underlag för utveckling
Propia stöttade affärsområdeschef och ledningsgrupp genom hela processen. Arbetet omfattade en initial analys av den interna verksamheten, befintlig affärsplan, intern måluppfyllnad samt en omvärldsanalys, viket sammanställdes i en verksamhetsbeskrivning. Genom intervjuer, workshops och dataanalys säkerställs att alla perspektiv inkluderas. Under workshops med ledningsgruppen och berörda roller uppdaterades affärsidé, affärsmodell, strategier och mål för att möta den förändrade marknadssituationen och öka marknadsfokus. Genom framtagning av relevanta mätetal och en datainsamlingsplan skapades grund och metod för uppföljning av uppsatta mål och strategier.

Tydlig riktning förankrad i organisationen ger en grund för framgång
Med Propias hjälp utmanade avfallsbolaget sig själva för att leva upp till nya och framtida krav från kunderna. De nya strategierna förankrades i organisationen vilket gjorde det enklelt att förmedla vidare. Affärsplanen tillsammans med en roadmap med viktiga milstolpar för de närmsta fem åren, blev grunden för avfallsbolagets utvecklingsresa.

Utmaning

Forma nya strategier utefter nya förutsättningar som är tydliga för verksamheten och med ökat marknadsfokus

Vårt tillvägagångssätt

Formulering av relevanta mål och strategier utifrån verksamhets- och omvärldsanalyser

Propias modell och metod som användes kontinuerligt under uppdraget var:

Resultatet

Tydliga mål och strategier som är förankrade i verksamheten och en struktur som ger möjlighet för uppföljning

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vår arbetsmodell och de utmaningar vi hjälpt till att lösa? Varmt välkommen att kontakta vår modellansvarig, Thomas Claudelin.