Sveriges Managementkonsulter (SMK) är en branschorganisation som företräder managementkonsultföretagen och dess konsulter samt bidrar till utvecklingen av branschen. Propias konsult Johanna Fransson har under år 2019 varit adjungerad ledamot i föreningens styrelse men blev i förra veckan officiellt invald i styrelsen som ordinarie ledamot.

”Det känns väldigt roligt att få fortsatt förtroende i styrelsen och arbeta med sådana frågor som jag brinner för” säger Johanna. ”Jag har ett stort engagemang för managementkonsultbranschen och ser fram emot att få fortsätta arbeta med dess utveckling tillsammans med våra medlemmar. Vi managementkonsulter måste ständigt följa med i omvärldens utveckling för att erbjuda relevant stöd till våra kunder, oavsett utmaningar. På så sätt fortsätter vi att bidra med den stora samhällsnytta som vi gör idag”.

Utöver Johannas styrelseengagemang är flera av Propias konsulter medlemmar i SMK idag och engagerar sig i branschen, något som Propia är mycket glada för. Utöver att aktivt bevaka och utveckla branschen så förser även SMK medlemsföretag med etiska riktlinjer och olika standards, bestämmelser som Propia bevakar för att ytterligare säkra kvaliteten i våra leveranser.

SMK tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. Som branschorganisation verkar dem aktivt för att utveckla branschen och därmed bidra till starka och välmående företag.
Mer information om SMK finns att läsa på deras hemsida.