Den 22 mars leder Propia workshop på Kvalitetsmagasinet Live, en konferens in om Kvalitet och verksamhetsutveckling. Under heldagsworkshopen presenteras vikten av att knyta ihop företagets övergripande strategi med processledningsarbetet och mätningar. Genom praktiska övningar varvat med teori och exempel från verkligheten guidar Propias konsulter deltagarna genom dagen.