Propias Maria Lindgren undervisar studenter på Linköpings universitet inom kvalitets- och verksamhetsutveckling. Maria har föreläsningar i områden som kvalitetsledningssystem, processutveckling, ledarskap och Business Excellence. Senaste föreläsningen handlade om kvalitetsledningssystem och vad det i grunden är och inte är, varför det behövs, fallgropar och vad som gör ett ledningssystem värdeskapande. I föreläsningen belystes även integrerade ledningssystem och vikten av att integrera hållbarhetsarbetet.

Flera av Propias konsulter föreläser återkommande på universitet och högskolor runt om i Sverige. Vi är mycket glada över att kunna bidra till akademin, och samtidigt själva hålla oss uppdaterade om den senast forskningen.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!