När nu våren närmar sig med stormsteg och därmed även många kortveckor vill vi passa på att rekommendera Anders Molinders artikel i ämnet.

Läs om lustiga effekter, underutnyttjande, kapacitetsbortfall mm. i den artikel som tidigare publicerats i Effektiv Produktivitet 1/2000.