En studie på fem års horisont återgavs på 50 minuter under torsdagens Excellent Mornings. De 40 deltagare lyssnade noga på Michael Westher som beskrev organisationers främsta utmaningar. De tio främsta utmaningarna som lyfts fram är:

1. Att göra systematiskt kvalitetsarbete till en ledningsfråga
2. Att förstå våra kunder och intressenters behov och förväntningar
3. Att utnyttja den digitala utvecklingen för att förbättra verksamheten
4. Att bygga långsiktiga relationer med kunder och intressenter
5. Att göra systematiskt kvalitetsarbete till en strategisk ägarfråga
6. Att rekrytera medarbetare med relevant kompetens
7. Att göra kunder och intressenter delaktiga i vårt förbättringsarbete
8. Att ställa om verksamheten mot en mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling
9. Att utveckla affärsmodeller som stödjer nya kundbehov
10. Att utforma robusta processer som samtidigt är förändringsvänliga

Läs om mer om alla utmaningarna här:

Vi på Propia tackar för en givande morgon med många goda möten. På återseende!