Igår var det dags för Excellent Mornings® i Norrköping! Denna morgon berättade Peter Cronemyr om det uppmärksammade forskningsprojektet inom kvalitetskultur som han varit med och drivit.

Inom forskningsprojektet har en analysmodell för att mäta kvalitetskultur tagits fram. Peter beskev att man för att visa graden av kvalitetskultur undersöker beteenden, vilka är starkt kopplade till värderingar såsom kundorientering, engagerat ledarskap och ständiga förbättringar. I slutet av presentationen fick åhörarna göra ett snabbtest på deras kvalitetskultur, vilket väckte tankar om nuläge och förbättringsåtgärder.

Tack Peter och alla gäster för en intressant morgon!