Under torsdagsmorgonen samlades 25 personer i World Trade Center i Stockholm för ännu en av Propias Excellent Mornings®. Denna gång fick deltagarna lyssna till Stefan Jakobsson från Tekniska verken i Linköping.

Tekniska verken i Linköping AB är ett kommunalt bolag som tillhandahåller tjänster inom el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, energieffektivisering, avfallshantering, bredband och biogas till nästan 300 000 privat- och företagskunder. Det faktum att bolaget är kommunalt styrt hämmar inte ett aktivt innovationsarbete, utan det finns en konstant volym av objekt i Tekniska verkens innovationsportfölj. Under morgonen lärde vi oss hur bolaget trots en liten FoU-budget relativt omsättningen kan arbeta med innovativa lösningar till utmaningar inom deras område.

Stefan berättade hur Tekniska verken i innovationsarbetet strävar efter en balans mellan värdedimensionerna affär-samhälle-miljö. Det presenterades 10 exempel innovationer från Tekniska verken. Dels fick vi reda på mer om de mest lyckade, men Stefan bjöd även på de som inte riktigt gav de resultat man tänkt. Slutligen fick vi ta del av Tekniska verkens 15-åriga innovationsresa där de under åren haft olika fokus och använt innovation i olika syften.

Tack till alla gäster och Stefan Jakobsson för en spännande morgon med innovation i fokus!