Andreas Rosell och Ludvig Salomonsson är det andra exjobbsparet som Propia har fått äran att arbeta med under våren. De båda läser en internationell master inom Industrial Engineering and Management på Linköpings universitet och nedan delar de med sig av sina tankar kring deras exjobb och hur det är att vara exjobbare hos Propia.

Första kontakten med Propia skedde under TEAM-dagarna på Linköpings universitet. Det som lockade oss till Propia var bland annat examensarbetets innehåll – Att få göra sitt examensarbete inom digitalisering känns verkligen inspirerande och ligger rätt i tiden.

Vårt examensarbete innefattar att skapa ett ramverk för att identifiera digitaliserbara lösningar för ett företag. Metoden ska även ge indikationer på vilka processer som ger störst nytta att digitalisera utifrån ett företags strategiska mål.

Uppgiften känns utmanande och spännande. Första tiden läste vi in oss på ämnet och besökte även de fallföretag som vi har till vår hjälp i studien. Nu har vi påbörjat att formulera den metod som vårt examensarbete ska leda fram till.

Redan från start fick vi ett mycket varm välkomnade av Propia. Det känns som vi är en del av företaget och stämningen i företaget är familjär, man månar om sina anställda genom olika aktiviteter på och utanför arbetstid.

Nu ser vi fram emot det fortsatta examensarbetet och att ta examen till sommaren!