Ett av inslagen på Propias höstkonferens i helgen var graffiti i naturen – vilken kreativitet och vilket gäng!