Vi har inte längre tid att vänta på att ställa om för att på ett bärkraftigt sätt nyttja planetens resurser. Inget område i samhället kan lämnas orört och detsamma gäller hur vi driver och utvecklar våra verksamheter.

Den 9 november kommer Propias konsult Stefan Jansson ge konkreta tips och råd om hur ni kan arbeta mer integrerat med hållbarhetsfrågor i ert förbättringsarbete.

Välkommen till en frukost kring möjligheter och utmaningar med hållbarhetsarbete, med utgångspunkt i praktisk erfarenhet och från akademisk forskning, samt var arbetet bör koncentreras.