Den digitala transformationen av vårt samhälle ställer nya krav på organisationer att vara anpassbara. Under denna Excellent Mornings® fick vi ta del av både ett teoretiskt ramverk för dynamisk digital förmåga och inspiration från ett verkligt case inom process mining.

Morgonen inleddes med att Emma Berg och Cecilia Josefsson presenterade sitt ramverk som konkretiserar ett företags behov av dynamisk digital förmåga. Att ha en dynamisk digital förmåga är en framgångsfaktor för att lyckas med digital transformation. Det nyframtagna ramverket vägleder i vilka faktorer organisationer bör arbeta med för att lyckas med utvecklandet av en dynamisk digital förmåga. Genom att använda ramverket kan företag få en överblick över vilka faktorer som behöver utvecklas för att hantera den digitala transformationen. Ramverket är resultatet av det mycket väl genomförda examensarbetet som Emma Berg och Cecilia Josefsson gjort hos Propia under våren 2019.

Morgonens andra del hölls av Cecilia Anneroth från Ericsson och behandlade deras erfarenheter från arbetet med digital transformation med fokus på process mining, vilket är ett viktigt verktyg för ökad automation. Ericsson har främst arbetat med process mining för att förstå och effektivisera processer och minska ledtider.

Stort tack till alla som närvarade och tack till morgonens talare!