Igår på Excellent Mornings® hade vi Dr. John Gøtze från QualiWare på besök som hade en inspirerande föreläsning om digitala tvillingar. En digital tvilling är en virtuell representation av något fysiskt – en organisation, en process eller en produkt. Den digitala tvillingen kan generera realtidsdata som kan användas för att simulera, validera och optimera samt för att testa olika scenarier inför förändringar, innan det appliceras på den fysiska delen av verksamheten. John visade på en mängd praktiska tillämpningar och de efterföljande diskussionerna bekräftade att detta är ett utvecklingssteg som inte ligger i en framtid allt för långt borta för åhörarnas organisationer.

Vi vill tacka Dr. John Gøtze samt alla som närvarade!