Sveriges Managementkonsulter (SMK) är en branschorganisation som företräder managementkonsultföretagen och dess konsulter samt bidrar till branschens utveckling. Propias Anders Molinder blev nyligen invald i föreningens styrelse som ledamot.

”Det här uppdraget ska verkligen bli roligt och spännande. Jag har arbetat som managementkonsult i många år men också med att köpa in konsulttjänster i mina tidigare roller. Jag ser fram emot att dela med mig av mina tidigare erfarenheter och tillsammans med styrelse och medlemmar utveckla branschen vidare” säger Anders.

Vi managementkonsulter måste ständigt följa med i omvärldens utveckling för att erbjuda relevant stöd till våra kunder, oavsett utmaningar. På så sätt fortsätter vi att bidra med den stora samhällsnytta som vi gör idag.

Propia är sedan flera år medlem i SMK och Johanna Lindholm är engagerad i styrelsen.