Excellent mornings®

Mötesplatsen för kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Styrning av organisationer för att uppnå hållbarhet – integrering, framgångsfaktorer och goda exempel

Hållbarhet blir en allt viktigare fråga för hela samhället, inte minst för organisationer. Men hur kan och bör organisationer arbeta med denna fråga? Årets exjobbare, Nora Larby och Henny Willman, har under våren arbetat med att undersöka hur organisationer kan styra sin verksamhet med hjälp av styrsystem för att uppnå hållbarhet.

Det råder brist på entydighet i hur organisationer bör styra sin verksamhet för att arbeta hållbart. I många organisationer blir således hållbarhet ett spår vid sidan om den ordinarie verksamheten och det finns svårigheter i att lyfta fram hur hållbarhet kan integreras i organisationen. Den akademiska litteraturen menar att integrering av hållbarhet i ordinarie styrningen är att föredra och att styrsystem – de samlade styrmekanismerna en organisation använder sig av – kan underlätta arbetet. För att undersöka hur organisationer kan och bör integrera hållbarhet i den ordinarie verksamheten och i styrsystem intervjuades flera organisationer inom olika branscher till årets exjobb. Organisationerna bidrog med både framgångsfaktorer och svårigheter de stött på, vilket har lett till att årets exjobb kan presentera analyser av hur organisationer kan arbeta hållbart genom integrering av hållbarhet i ordinarie styrsystem.

Varmt välkommen att komma och lyssna på vad årets exjobbare kommit fram till torsdagen den 19 maj klockan 08:30-09:30.