Stefan Jansson

Lär känna oss på Propia

Projekt- och förändringsledare inom hållbarhet och affärsutveckling

Stefan Jansson är en driven och resultatinriktad Magister i Miljövetenskap som präglat karriären inom hållbarhet och affärsutveckling. Med över 14 års erfarenhet från arbete med produkt-, affärs- och verksamhetsutveckling i globala industrikoncerner har Stefan byggt lång erfarenhet av att leverera tekniska produkter och tjänster från idé till kommersiell lösning.

Stefan är frekvent anlitad av Linköpings Universitet att föreläsa inom Hållbar affärsutveckling och genomför för närvarande workshops och piloter i cirkulär ekonomi, där målet är att ställa om från en traditionell tid- och materialbaserad affärsmodell till en cirkulär, värdebaserad modell.

Stefan bygger relationer genom delaktighet, förståelse och struktur. Med sitt engagemang och driv är han en uppskattad projekt- och förändringsledare oavsett hierarkisk nivå och har under de senaste åren ansvarat för flera framgångsrika produkt- och tjänsteintroduktioner på marknaden.

Jag har god förståelse för hur ett erbjudande kan förstärkas för långsiktig framgång tack vare min kompetens inom hållbarhet och min erfarenhet av kommersialisering och prismodellsutveckling.

Kompetensområden

  • Hållbar affärsutveckling, kommersialisering och marknadsintroduktion

  • Omvärlds- och marknadsanalys

  • Hållbar utveckling, Globala Målen – specialiserad inom ekologisk hållbar utveckling

  • Design och utveckling av processer

  • Projekt- och förändringsledning

Kontakt

070-453 71 48
stefan.jansson@propia.se