Utbildning

  • Kunskap
  • Engagemang
  • Hållbar förändring

Att sprida kunskap och engagemang är att skapa förutsättningar för hållbara förändringar. Våra utbildningar är lättillgängliga oavsett roll och bakgrund, behovsstyrda och skapar långsiktig kompetens. Vi erbjuder företagsinterna utbildningar för både ledningsgrupper och medarbetare. Utbildningarna kan anpassas efter era behov och er verksamhet.

Processorientering

Propias utbildning i Processorientering baseras på vår långa erfarenhet av processledning och arbete med processer. Uppdelat i fyra nivåer erhålls allt från grundläggande förståelse för processer till förmågan att utveckla en fullt ut processorienterad verksamhet.

Propias utbildningar bidrar till att varje enskild medarbetare får den kunskapsnivå som den behöver, vissa stannar på nivå 1 medan andra vill fördjupa sig till nivå 4. Varje nivå innefattar både e-utbildning och workshop innan ett diplom utfärdas.

Nivå 1

På den första nivån ges grundläggande teoretiska kunskaper för att veta om och känna till processer. Nivån innefattar vad en process är och skillnaden mellan organisation och process.

Nivå 2

Den andra nivån handlar om att ta del av fördjupade kunskaper för att verkligen förstå och för att kunna fungera som ett stöd i arbetet. Här sätts processer i sitt sammanhang för att nå goda hållbara resultat och vi tittar på vilka roller som finns i processarbetet.

Nivå 3

Tredje nivån handlar att ha kompetens att tillämpa kunskaperna i praktiken och kunna leda arbetet på hemmaplan. Vi tränar oss i några av de verktyg som finns tillgängliga, exempelvis processkartläggning.

Nivå 4

På nivå fyra deltar de som ska skapa nytt, utveckla, utbilda och handleda andra i organisationen. Nivån föregås av praktiskt arbete och innefattar också handledning. På denna nivån inryms också inslag av presentationsteknik och pedagogik.

Hur det går till

De teoretiska delarna erhålls genom e-utbildning. Fördelen är att deltagarna kan genomföra e-utbildningen i sin egen takt, när och där det passar dem.

Att följa upp e-utbildningen med workshops ger möjlighet att diskutera och reflektera med andra kring teorin. Vi väver även in övningar och verktyg i våra workshops för att kunna träna sina kunskaper praktiskt. Våra workshops sprider engagemang och kunskap. Fokus är på deltagarna och att alla ska få med sig nya kunskaper och verktyg tillbaka till sin arbetsplats.

Vill du veta mer?

Vänligen kontakta Maria Viidas för mer information.

maria.viidas@propia.se