Lennart Schoug

Lär känna oss på Propia

Informationsarkitekt med lång erfarenhet som konsult och ledare

Lennart har en bred och lång erfarenhet som konsult och ledare. Hans specialområden är, förutom användning och utveckling av verktyget QualiWare, hur man utifrån verksamhetens behov på ett strukturerat sätt kommer fram till effektiva verksamhetsprocesser, informationsstrukturer och lämpliga IT-stöd för dessa. Kravhantering, process-/informations-/datamodeller, metoder, arbetsformer och verktyg är viktiga komponenter i detta arbete.

Lennart har en förmåga att med sitt ödmjuka förhållningssätt ingjuta lugn och trygghet hos sina projektmedlemmar, för att nå uppsatta projektmål med god kvalitet och arbetsglädje.

Min metod för att skapa överblick och kontroll över information som lagras i stora verksamheters många IT-system har rönt stor uppskattning.

Kompetensområden

  • Informations- och datamodellering

  • Identifiera effektiva verksamhetsprocesser, informationsstrukturer och lämpliga IT-stöd för dessa

  • Verktygen QLM, Sparx Enterprise Architect.

  • Ledning (styrelsearbete, företagsledning, projektledning)

lennart.schoug@propia.se