Jenny Hughes

Lär känna oss på Propia

Pålitlig analytiker som ser helheten

Jenny har stor erfarenhet av att analysera komplexa verksamheter och genomföra utrednings- och förändringsprojekt. Hennes styrka ligger i förmågan att kombinera teknisk förståelse med ekonomisk analys och att kunna kommunicera resultaten vidare på ett lättillgängligt sätt. Hon jobbar med lätthet över organisationsgränser och kommer som bäst tillrätta i roller där mycket koordinering och samverkan krävs för att lyckas. Jenny ser och värderar helheter utan att missa detaljernas betydelse. Hon är strukturerad, analytisk och noggrann och van vid att leda team mot gemensamma mål. Av projektteam beskrivs Jenny ofta som pålitlig och entusiasmerande. Hon ser till att projekt levererar och fokuserar på rätt saker.

Jag är en drivande person som gillar att utveckla andra.

Kompetensområden

  • Processutveckling, processmätning, verksamhetsanalys

  • Etablering av processledningsramverk och processorienterade verksamheter

  • Utveckling av modeller och metoder för processledning

  • Organisationsutveckling och verksamhetsstyrning

  • Strategi- och verksamhetsutveckling

  • Projekt- och förändringsledning