Läs vad Propias konsult Anders Molinder skriver i sin artikel Lean-arbete på svenska. Arikeln publicerades i tidskriften Verkstäderna nr 12, 2012.

”Artikeln Lean-arbete på svenska är skriven baserad på flera årslinjearbete inom produktionsplanering och Lean. Syftet med artikeln är att försöka visa att många av de åtgärder som svenska industriföretag drivs att göra på grund av förbättrings- och rationaliseringskrav faktiskt är rena leanprojekt utan att många vet om det. Dessutom innehåller artikeln råd och tips om framkomliga vägar inom produktionsplanering.”

Anders Molinder Tekn. Dr. Propia AB