Utbildning i processorientering

Kunskap via mötesplatsen tillio

Att sprida kunskap och engagemang är att skapa förutsättningar för hållbara förändringar.
Våra utbildningar är lättillgängliga oavsett roll och bakgrund, behovsstyrda och skapar långsiktig kompetens.

e-utbildning & workshops

Propias utbildning i Processorientering baseras på vår långa erfarenhet av processledning och arbete med processer. Utbildningen erbjuds digitalt genom e-utbildning vilket ger deltagarna möjlighet att genomföra utbildningen i sin egen takt, när och där det passar dem.

Vi erbjuder även ett koncept där vi mixar e-utbildningen med workshops vilket ger möjlighet att diskutera och reflektera med andra kring teorin. Under en workshop blandar vi teori med praktiska övningar, allt för att sätta de teoretiska kunskaparna i ett sammanhang. Våra workshops sprider både engagemang och kunskap.

Stöd i vardagen med hjälp av tillio

Via den digitala mötesplatsen tillio erbjuder Propia stöd och kunskap kring verksamhetsutveckling och förändringsarbete. tillio samlar och tillgängliggör aktuell och ledande kunskap, metoder och verktyg som utvecklar verksamheter och skapar hållbara resultat. Propia är en av flera specialister på tillio.

Kontinuerligt lärande är avgörande för att möta dagens höga krav på ständig anpassning och utveckling. tillio möjliggör att ni kan öka era förmågor utifrån era förutsättningar och behov – när det passar er. Tack vare tillio får ni stöd i ert förändringsarbete före, under och efter ett projekt.

Digital utbildning i processorientering

Propias utbildningskoncept inom processorientering utgår ifrån sex separata e-utbildningar som hanterar allt ifrån grundläggande förståelse för processer till förmågan att utveckla en fullt ut processorienterad verksamhet. Varje del tar ca 20-25 minuter och avslutas med uppföljnings- och reflektionsfrågor.

Del 1-3 riktar sig till hela organisationen och är tänkt att ge en gemensam grund att stå på i form av grundläggande förståelse för processer och förbättringsarbete. Del 4-6 fokuserar mer på processutvecklingsarbete och riktar sig mot tex processteam, chefer och processägare som behöver djupare kunskap inom ämnet.

Grundläggande teori

Förutsättningar och roller

Förbättringsarbete

Processkartläggning och kommunikation

Processteamets förbättringsarbete

Mätning och uppföljning

Intresserad?

Vill ni öka er kundnöjdhet och effektivisera er verksamhet?

Kontakta oss så hittar vi ett bra koncept för hur just ni kan få en mer processorienterad verksamhet.

tillio – kunskap och utveckling tillsammans

tillio är en mötesplats för kunskap och stöd som
utvecklar individer, organisationer och verksamheter.

tillio är det självklara arbetsverktyget för ledning, utveckling och förbättring.

Läs mer om tillio