Upptäck vårt erbjudande

Strategisk utveckling ● Effektivitet ● Kundnöjdhet


Propia är specialister på processledning, förändringsledning och verksamhetsutveckling.
Vi säkerställer att rätt saker görs i rätt ordning och på rätt sätt för att skapa hållbara resultat.

 

20-30 %

I de flesta verksamhetsprocesser finns 20-30 % effektiviseringspotential – ibland betydligt mer! Genom våra modeller inom processledning och processeffektivisering hittar vi potentialen och ger märkbara effekter.

Våra arbetssätt

 

Framtid

Genom att samarbeta med akademin har vi vetenskaplig grund för hur vi arbetar och vet hur vi ska utvecklas för att möta framtiden.

Våra kunder erbjuds aktivt deltagande i Propias forsknings- och utvecklingsprojekt.

Samarbete med akademin

 

Inspireras!

För att inspirera inom vårt område anordnar vi Excellent Mornings® – för att varje dag ska starta på allra bästa sätt!

Våra frukostseminarier har blivit en naturlig mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte, framtidsspaning och utveckling.

Excellent mornings®

 

Sagt om oss


”Vi upptäckte väldigt snabbt att Propia inte bara hade akademiskt förankrad kompetens som trygg bas, de hade också en företagskultur och attityd som vi gillade."

- Verksamhetsutvecklingchef, Energibolag


"Vi insåg att vi kunde mycket mer om hur man genomför anläggningsprojekt på avtalad tid, än hur man utformar effektiva verksamhetsprocesser."

- VD och koncernchef


"Konsulterna från Propia har visat ett stort mått av integritet och har inte dragit sig för att tala om för oss när vi varit på väg att fatta mindre kloka beslut."

- Verksamhetsutvecklingschef, Industriföretag

Kontakta oss


Västgötegatan 13 C 3TR, 602 21 Norrköping

Alströmergatan 45, 112 47 Stockholm

post@propia.se
+46 771 277 000