Våra arbetssätt

Välbeprövade arbetssätt som ständigt utvecklas


Vi på Propia arbetar med egenutvecklade modeller för förändring, utveckling och struktur. Tack vare vår långa erfarenhet, kompetens och vetenskapliga grund kan du vara trygg med att våra modeller fungerar inte bara kortsiktigt utan även långsiktigt.

Våra arbetssätt är akademiskt förankrade och bygger på principen att göra rätt sak på rätt sätt i rätt ordning. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att leverera bestående resultat. Våra metoder bygger dels på hög delaktighet, överföring av kunskap och på att skapa strukturer som säkerställer hållbara resultat även efter det specifika förändringsprojektets avslut. Vi finns då kvar som en långsiktigt partner och kan hjälpa er att ta nästa steg i utvecklingen.

Processledning

 

Modell för att etablera processledning i alla typer av organisationer och är en trestegsmetod för att utveckla, förbättra och styra processer.

 

Processmognad

 

Modell för att utvärdera verksamhetens processmognad och förutsättningar samt utifrån det avgöra vilka förbättringar som är lämpliga.

 

Strategiutveckling

 

För framtagande av strategier, det vill säga kritiska framgångsfaktorer, utvecklingsområden, handlingsplaner och mätetal. För hela organisationer eller delar/divisioner eller liknande.

 
     

Strategisk projektportföljhantering

 

Modellen ger en struktur som skapar ökad transparens vid beslut om och prioritering av utvecklings- och förändringsprojekt, baserat på strategisk nytta.

 

 

Analytics for
Management

 

Säkerställer att rätt mätetal tas fram baserat på den strategiska inriktningen, vilket möjliggör styrning av verksamheten mot de strategiska målen.

 

Informations- och datamodellering

 

Används för att kvalitetssäkra och effektivisera informationshantering, masterdatainitiativ eller systembyten. Resultatet underlättar förändring i existerande system, framtagande av nya system samt reducering av systemfloran.

 

 


Vill du veta mer?

Kontakta oss

Kontakta oss


Västgötegatan 13 C 3TR, 602 21 Norrköping

Alströmergatan 45, 112 47 Stockholm

post@propia.se
+46 771 277 000