Genomförda examensarbeten


Digital Tools for Analysis and Improvement

Författare: Carl Magnusson & Eskil Nordlund
Utgiven: 2020

Ladda ner

Enabling Digital Transformation

Författare: Emma Berg & Cecilia Josefsson
Utgiven: 2019

Ladda ner

Towards a Framework for Identifying Digital Improvement Opportunities

Författare: Andreas Rosell & Ludvig Salonomsson
Utgiven: 2018

Ladda ner

A Conceptual Cooperative Model Designed for Business Processes, Digitalisation and Innovation

Författare: Daniel Sehlin & Maja Truedsson
Utgiven: 2018

Ladda ner

Do or Die How large organizations can reach a higher level of digital maturity 

Författare: Jesper Hägg & Sandy Sandhu
Utgiven: 2017

Ladda ner

Strategisk styrning av portföljer med utvecklingsprojekt

Författare: Patrick Fraenkel & Johan Hall
Utgiven: 2016

Ladda ner

Analytics for Management

Författare: Louise Sandén & Tanima Chowdhury
Utgiven: 2015

Ladda ner

A Study of Positioning on the Market of Management Consulting

Författare: Björn Lind & Erik Martinsson
Utgiven: 2013

Ladda ner

Utveckling av en processmognadsmodell med tillhörande diagnosverktyg

Författare: Alexander Bergholtz & Mikael Danielsson
Utgiven: 2011

Ladda ner

 

Kontakta oss


Västgötegatan 13 C 3TR, 602 21 Norrköping
(Huvudkontor)

post@propia.se
+46 771 277 000