Vårt samarbete med akademin

Vad händer i framtiden?


Samtidigt som vi jobbar med att förbättra våra kunders verksamheter idag vill vi även veta vad som krävs imorgon. Därför har vi samarbeten med flera universitet. Arbetet skapar grund för utveckling, och samarbeten mellan näringsliv och akademi är något som vi tror på då det främjar båda parter.

Flera av våra konsulter har doktorerat och vår processledningsspecialist Peter Cronemyr delar nu sin arbetstid mellan Propia och Linköpings universitet. Vi tar också gärna emot studenter med kvalificerade examensarbeten. Flertalet av våra modeller har utvecklats eller vidareutvecklats genom examensarbeten.

Excellent mornings®
Hitta din karriär

Kontakta oss


Västgötegatan 13 C 3TR, 602 21 Norrköping

Alströmergatan 45, 112 47 Stockholm

post@propia.se
+46 771 277 000