Processledning

Visualisering ● Effektivitet ● Kundnöjdhet


 
 

En metod för framgångrik utveckling, förbättring och styrning av processer.

 

 

Med hjälp av Propias Processledningsmodell skapas en tydlig bild av hur verksamheten förädlar värde med sina kunder. En tydlig och enad bild skapar bäst förutsättningar att ständigt förbättra och styra för att möta kundens behov och överträffa kundens förväntningar.

 

Vad ni kan uppnå


Effektivisering med 20-30 % – ibland betydligt mer

 

Ökad kundnöjdhet och flexibilitet i verksamheten

 

Nöjda medarbetare redo att överträffa kundens förväntningar

 

Bakgrund

Processledningsmodellen har under flera år tillämpats i närmare 100 svenska organisationer. Den är därmed välbeprövad och har utvecklats genom ett nära samarbete med akademin. Modellen involverar och engagerar stora delar av organisationen för att skapa delaktighet, förankning och varaktiga resultat.

 

Tillvägagångssätt

Modellen inleds med ledningsseminarier för att skapa medvetenhet och förutsättningar för ett lyckat förändringsarbete. Därefter utvecklas, förbättras och styrs processer på ett strukturerat sätt med hjälp av vedertagna och egenutvecklade verktyg.

 

Resultat

Genom att skapa en struktur för att arbeta och utveckla processer kan stora effektiviseringsvinster hittas. I de flesta verksamhetsprocesser finns 20-30 % effektiviseringspotential – ibland betydligt mer!

 
 
 

Vill du veta mer?

Kontakta vår modellansvarig Madelene Bolling eller läs ett referensuppdrag där vi har använt modellen.

 
 madelene.bolling@propia.se +46 70 669 97 36
Referensuppdrag
 
Ökad kundnöjdhet och effektivitet på ett kommunalt fastighetsbolag
Framtagande av ny organisation som säkerställde effektivitet
Strategisk partner inom organisations- och verksamhetsutveckling
 

Kontakta oss


Västgötegatan 13 C 3TR, 602 21 Norrköping
(Huvudkontor)

post@propia.se
+46 771 277 000